Στην Μπαρμπαριά τα ρούχα μου, στην Κρήτη το σπαθί μου.

Στην Μπαρμπαριά τα ρούχα μου,

στην Κρήτη το σπαθί μου.

Continue reading
Το σπίτι μου είναι καράβι να κινήσει.

Το σπίτι μου είναι καράβι να

κινήσει.

Continue reading
Χάνει ο σκύλος τον αφέντη.

Χάνει ο σκύλος τον αφέντη.

Continue reading
T' άρμενα στη Χίο και τα κουπιά στη Ρόδο

T' άρμενα στη Χίο και τα κουπιά

στη Ρόδο.

Continue reading

Continue reading
Κύλιση στην Αρχή