Άρτζι, μπούρτζι και λουλάς.

Άρτζι, μπούρτζι και λουλάς.

Continue reading
Άρτσι-βούρτσι το 'λεγαν, λάχανα μαγείρευαν.

Άρτσι-βούρτσι το 'λεγαν,

λάχανα μαγείρευαν.

Continue reading
Βρήκε η νύφη το υνί πίσω από  την πόρτα.

Βρήκε η νύφη το υνί πίσω από

την πόρτα

Continue reading
Μπάτε, σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε.

Μπάτε, σκύλοι αλέστε και

αλεστικά μη δίνετε.

Continue reading
Στάβλοι του Αυγεία.

Στάβλοι του Αυγεία.

Continue reading
Κύλιση στην Αρχή