Αλλού ο καλόγερος  κι αλλού τα δισάκια του.

Αλλού ο καλόγερος

κι αλλού τα δισάκια του.

Continue reading
Αλλού ο παπάς κι αλλού τα ράσα του.

Αλλού ο παπάς κι αλλού

τα ράσα του.

Continue reading
Ανακατεύτηκε η φακή με  τα μαγειρεμένα.

Ανακατεύτηκε η φακή με τα μαγειρεμένα.

Continue reading
Ανακατωμένος ο ερχόμενος.

Ανακατωμένος ο ερχόμενος.

Continue reading
Από πα τ' αρδάχτι μου και από κει το σφεντύλι μου.

Από πα τ' αρδάχτι μου

και από κει το σφεντύλι μου.

Continue reading
Κύλιση στην Αρχή