Δόξα να ᾽χεις τρυγήτη μου.

 

 

Δόξα νάχεις τρυγητή μου που ᾽δα τρίχα στο μουνί μου.

 
 

Παροιμίες από την παραδοσή μας

Κύλιση στην Αρχή