Το ράσο θέλει καλοπέραση και η πουτανια φτιασίδι

 

Το ράσο θέλει καλοπέραση και η πουτανιά φτιασίδι.

 
Δεν έχει στον ήλιο μπρίζα.
Βράζει το αίμα του.
 

Παροιμίες από την παραδοσή μας

Κύλιση στην Αρχή