Αλλού ο καλόγερος  κι αλλού τα δισάκια του.

Αλλού ο καλόγερος

κι αλλού τα δισάκια του.

Continue reading

Παροιμίες της στιγμής

Κύλιση στην Αρχή