Με λαγούς και με περδίκια, τ' άδικα τα κάνεις δίκια.

Related Posts

 

Παροιμίες της στιγμής

Κύλιση στην Αρχή